Les 7

Gedrag op kruispunten

Wanneer je een kruispunt nadert moet je met al het verkeer rekening houden. Zowel het achteropkomend verkeer als het overige verkeer op het kruispunt zorgt ervoor dat je altijd op je hoede moet zijn. Je moet vooral letten op de snelheid van het overige verkeer, het overzicht en natuurlijk de verkeersborden.

Het kruisende verkeer mag je zeker ook niet blokkeren. Je moet dus altijd voor een fietspad of voetgangersoversteekplaats stoppen en zeker niet alvast op de weg gaan staan waar het andere verkeer rijdt. Je mag pas rijden als je het kruispunt in 1 beweging kan oversteken.

Wanneer er een middenberm is in de kruisende weg kan je jezelf tussen de middenberm met je auto opstellen. Dit is makkelijker dan een gewoon kruispunt want het kruispunt blokkeren is nu moeilijker. Wanneer je linksaf wilt en een tegemoetkomende auto wil dat ook kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Moet je nu voorlangs elkaar heen of wacht je even? Wanneer er geen pijlen of strepen zijn die het aangeven, moet je voorlangs elkaar heen rijden. Op deze manier heb je geen last van elkaar. Als er een heel brede middenberm is, is het vaak beter om elkaar heen te rijden.

Naderingssnelheid kruispunten

oogcontact

Om zeker te weten dat de ander je gezien heeft, moet je ervoor zorgen oogcontact te krijgen voordat je een kruispunt oprijdt.

snelheid van naderen gelijkwaardig kruispunt

Een gelijkwaardig kruispunt moet je altijd rustig naderen omdat je nooit weet of er verkeer van rechts komt. Tevens ben je er ook niet zeker van dat het verkeer dat van links nadert jou ook daadwerkelijk voorrang gaat verlenen.

snelheid van naderen voorrangskruispunt

Je moet het bord hiernaast nooit snel naderen. Je moet nooit hard aan komen rijden en plotseling een noodrem maken wanneer je iemand ziet naderen. Diegene die voorrang heeft kan dan heel erg schrikken wat nare dingen tot gevolg kan hebben. Het verkeer wat op de voorrangsweg rijdt, gaat er altijd vanuit dat jij hun voorrang verleent.

snelheid van naderen gevaarlijk kruispunt

Wanneer je het bord hieronder tegenkomt, nader je een gevaarlijk kruispunt. Het betreft dan altijd een gelijkwaardig kruispunt. Dit soort kruispunten zijn meestal onoverzichtelijk en moeten voorzichtig genaderd worden.

snelheid van naderen T-splitsing

Je moet NOOIT ervan uitgaan dat iedereen jou voorrang gaat geven! Voorrang moet je krijgen en niet nemen. Wanneer je voorrang neemt, kan dit leiden tot ongevallen. Nader T-splitsingen dus ook langzaam en wacht totdat je de voorrang krijgt. Als jij voorrang moet geven, geef deze dan ook om ongevallen te voorkomen.